องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง )

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตนเอง )
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล