องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


ประกาศ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล