องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
 


ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเมืองพะไล


การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเมืองพะไล รายละเอียด (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม : เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล โดยนายฤทธิ์ สีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบลเมืองพะไล (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม : ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่ววไป (3) ผลจากการมีส่วนร่วม : ทำให้หน่วยงานได้รับทราบความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน และในส่วนของประชาชนก็ได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (4) หน่วยงานนำผลไปปรับปรุง/พัฒนา : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ผลสรุปที่ได้จากการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ทำให้หน่วยงานได้เห็นถึงความกระตือรือร้นของชุมชน จึงได้พิจารณาเพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

2024-03-15
2024-03-12
2024-03-12
2024-02-26
2023-12-06
2023-06-13
2023-03-18
2023-03-14
2023-01-17
2022-12-23