องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
 


ประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชะาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต


วันที่ 13 มีนาคม 2567 คณะกรรมการการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้ประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามประกาศแนวทางและวิธีการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล โดยใช้หลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2552 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ได้รับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีประชาชนยื่นลงทะเบียน จำนวน 80 ราย และได้รีบการพิจารณา จำนวน 50 ราย

2024-03-15
2024-03-12
2024-03-12
2024-02-26
2023-12-06
2023-06-13
2023-03-18
2023-03-14
2023-01-17
2022-12-23