องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
 


ประชุมหารืองานประเพณี ปีงบประมาณ 2566


วันที่ 14 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลนำโดย นายยฤทธิ์ สีมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล พร้อมด้วยนายธีระพล มูลแก่น รองนายก อบต. นายสุเวช ปัตวงษ์ ประธานสภาฯ นายมงคล  มูลแก่นรองประธานสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเมืองพะไล เข้าร่วมประชุมหารืองานประเพณี ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ งานบุญผะเหวด งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ งานบุญเบิกบ้าน งานบุญบั้งไฟ งานประเพณีสงกรานต์

2023-03-18
2023-03-14
2022-12-23
2022-12-05
2022-11-29
2022-11-29
2022-10-07
2022-09-28
2022-08-23
2022-06-27