องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
 


ประชุมปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเศธการับของขวัญและของกำนันทุกชนิด(No Gift Policy)


วันที่ 23 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมือองล นำโดยนายฤทธิ์ สีมา พร้อมด้วย นายสุเวธ ปัตวงษ์  ประธานสภาฯ นายมงคล  มูลแก่น รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต.เมืองพะไล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต.เมืองพะไลทุกคนร่วมประชุม สัมมนาเพื่อปลุกจิตสำนักหรือสร้างวัฒธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฎิเศธการรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)

2022-12-23
2022-12-05
2022-11-29
2022-11-29
2022-10-07
2022-09-28
2022-08-23
2022-06-27
2022-06-16
2022-06-07