องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
 


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม 2565


วันที่ 5 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล  นำโดยนายฤทธิ์ สีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำลเมืองพะไล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯสมาชิกสภาอบต.เมืองพะไล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ทุกคนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

2022-12-23
2022-12-05
2022-11-29
2022-11-29
2022-10-07
2022-09-28
2022-08-23
2022-06-27
2022-06-16
2022-06-07