องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
 


ประชุมกองทุนสปสช. ครั้งที่ 3/2565


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กองทุนสปสช.อบต.เมืองพะไล นำโดย นายฤทธิ์  สีมา ประธานกองทุน นายเสน่ ศรีคุณ ที่ปรึกษากองทุนฯ นายฉัตรณรงค์  คงบารมี ที่ปรึกษากองทุนฯ และกรรมการกองทุน ร่วมประชุมหารือสรุปการทำงานของแต่ละกลุ่ม และร่วมกันหารือเกี่ยวกับการทำงานแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2565

2023-12-06
2023-03-18
2023-03-14
2023-01-17
2022-12-23
2022-12-05
2022-11-29
2022-11-29
2022-11-10
2022-10-07