องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันพระราชทางธงชาติไทย


วันที่ 28 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล  นำโดย นายฤทธิ์ สีมา นายกอบต.เมืองพะไล นายธีระพล  มูลแก่น  รองนายก อบต.เมืองพะไล นางเกรชสนันท์  แสนบุตร รองนายก อบต.เมืองพะไล นายสุเวช ปัตวงษ์ ประธานสภาฯ นายมงคล       มูลแก่น รองประธานสภาฯ นางสุภิน  โพธิ์สุวรรณ ปลัด อบต.เมืองพะไล พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของอบต.เมืองพะไล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เนื่องในวันพระราชทางธงชาติไทย

2022-12-05
2022-11-29
2022-11-29
2022-10-07
2022-09-28
2022-08-23
2022-06-27
2022-06-16
2022-06-07
2022-06-03