องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
 


การส่งเสริม อนุรักษ์ กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เข้าเยี่ยมชมและให้ขวัญและกำลังใจแก่กลุ่มทอผ้า ตำบลเมืองพะไล

2023-12-06
2023-03-18
2023-03-14
2023-01-17
2022-12-23
2022-12-05
2022-11-29
2022-11-29
2022-11-10
2022-10-07