องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
 


ประชุมพนักงาน


วันที่ 4 เมษายน 2565 นายฤทธิ์สีมานายก อบต.เมืองพะไล พร้อมด้วยนางสุภิน โพธิ์สุวรรณ ปลัด อบต.เมืองพะไล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต.เมืองพะไล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้วงทุกคน ได้จัดประชุมพนักงานเพื่อ ระดมความคิดเห็นในการทำงานด้านต่างๆ และกำหนดค่านิยมในองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้บริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าสไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน

2022-12-05
2022-11-29
2022-11-29
2022-10-07
2022-09-28
2022-08-23
2022-06-27
2022-06-16
2022-06-07
2022-06-03