องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
 


กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนในหมู่บ้าน


วันที่ 5เมษายน 2565 นายฤทธิ์  สีมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ภาษี ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย นายธรีะพล มูลแก่น รองนายก อบต.เมืองพะไล   นายยุทธพงษ์ แสงโทโพธิ์ เลขานุการนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล สมาชิกสภา อบต.เมืองพะไล กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเมืองพะไล คณะจิตอาสาทั้ง 3 หมู่บ้าน ร่วมกันตัดกิ่งไม้ทำความสะอาด ถนนสายบ้านแดงน้อย-บ้านแฝก  ตามกิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ  ทำความสะอาด ถนนสายหลัก ถนนสายรอง  ถนนในหมู่บ้าน

2022-12-05
2022-11-29
2022-11-29
2022-10-07
2022-09-28
2022-08-23
2022-06-27
2022-06-16
2022-06-07
2022-06-03