องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(แบบ ผด.3 งวดที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(แบบ ผด.3 งวดที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล