องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


ประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุโครงการขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะไกลบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

โครงการขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะไกลบ้านหนองเรือ  หมู่ที่ 7  วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  ชั้น 13.5 ยาว 200 เมตร  วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว  ชั้น 13.5  ยาว 600 เมตร  วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว  ชั้น 13.5 ยาว 85 เมตร วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว  ชั้น 13.5  ยาว 194 เมตร  ติดตั้งมิเตอร์น้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว  จำนวน 1 จุด  ติดตั้งวาล์วเปิดปิดประตูน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว  จำนวน 1 จุด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน อบต.เมืองพะไลกำหนด  งบประมาณ  610,000.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุโครงการขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะไกลบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล