องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


ประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุโครงการขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะไกลบ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

โครงการขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะไกลบ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5  ยาว 552 เมตร วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ชั้น 13.5  ยาว 400 เมตร วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 400 เมตร วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว  ชั้น 13.5 ยาว 312 เมตร ติดตั้งมิเตอร์น้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 2 จุด ติดตั้งวาล์วเปิดปิดประตูน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 2 จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลกำหนด งบประมาณ 955,000.-บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุโครงการขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะไกลบ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล