องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


ประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุโครงการขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะไกลบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

โครงการขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะไกลบ้านเพ็ดน้อย  หมู่ที่ 6  วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Ø 5 นิ้ว  ชั้น 13.5  ยาว 1,000 เมตร  วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Ø 4 นิ้ว  ชั้น 13.5  ยาว 1,670 เมตร  วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Ø 3 นิ้ว  ชั้น 13.5  ยาว 730 เมตร ติดตั้งมิเตอร์น้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Ø 2 นิ้ว  จำนวน  1 ชุด  และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Ø 3 นิ้ว  จำนวน  1 ชุด  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง  และตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไลกำหนด  งบประมาณ  1,482,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุโครงการขยายท่อเมนส่งน้ำประปาระบบบาดาลระยะไกลบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล