องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม  2567 (สขร.)    เอกสารประกอบ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล