องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง


ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(แบบ ผด.3 งวดที่ 1 ต.ค.-มี.ค.)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ(แบบ ผด.3 งวดที่ 1 ต.ค.-มี.ค.)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล