องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล