องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม  2566

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (สขร.)    เอกสารประกอบ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม  2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล