องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายบ้านหนองเเก หมู่ที่ 9 - บ้านเเดงน้อย หมู่ที่ 2 (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายบ้านหนองเเก หมู่ที่ 9 - บ้านเเดงน้อย หมู่ที่ 2 ถนนดินกว้าง 5 เมตร ยาว 1,420 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 7,100 ตารางเมตร พร้อมบดอัดดินถนให้เรียบร้อย ลงหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 1,420 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,065 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดอัดเเน่นผิวจราจรหินคลุกให้เรียบร้อย วางท่อ ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.40 x 1 เมตร จำนวน 3 จุดๆ ละ 6 ท่อน รวม 18 ท่อน พร้อมยาเเนวรอยต่อระหว่างท่อให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 1,844,000.- บาทถ้วน (หนึ่งล้านเเปดเเสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุจ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายบ้านหนองเเก หมู่ที่ 9 - บ้านเเดงน้อย หมู่ที่ 2 (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล