องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาส)


รายงานการดำเนินการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการดำเนินการจัดซิ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล