องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 -ถนนสายหนองแวง บัวใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านเพ็ดน้อย (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6-ถนนสายหนองแวง บัวใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านเพ็ดน้อย ตำบลเมืองพะไล  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว  2,555.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  12,775.00 ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ป้าย  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล  อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  งบประมาณ  6,933,800.-บาท (หกล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายบ้านเพ็ดน้อย หมู่ที่ 6 -ถนนสายหนองแวง บัวใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านเพ็ดน้อย (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล