องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 ข้างบ้านนายสรวง นามสมบูรณ์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 ข้างบ้านนายสรวง นามสมบูรณ์  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โครงการ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางท้องถิ่น (ทถ-2-203)

    เอกสารประกอบ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฝาผนัง หมู่ที่ 1 ข้างบ้านนายสรวง นามสมบูรณ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล