องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


ประกาศ กองคลัง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    เอกสารประกอบ

ประกาศ กองคลัง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล