องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 สายหน้าโรงพยาบาล

    รายละเอียดข่าว

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 สายหน้าโรงพยาบาล  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 975.00 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โครงการ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท.1-01

    เอกสารประกอบ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 สายหน้าโรงพยาบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล