องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


ประกาศ กองคลัง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)

    รายละเอียดข่าว

รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5  สายหน้าโรงพยาบาล  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 195.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 975.00 ตารางเมตร ลงดินลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่โครงการ  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนของกรมการปกครองแบบเลขที่ ท.1-01   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-bidding)

    เอกสารประกอบ

ประกาศ กองคลัง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองพะไล