องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangpalai.go.th

 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2559

  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็...
  กิจกรรมรณรงค์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
  ประชุมกองทุนสปสช. ครั้งที่ 1/2566

 
พระราชาผู้ทรงธรรม
 

 
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล  อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  30120
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-495009
E-mail : admin@muangpalai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign